Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İstilalden İstikbale
 
 
ANA SAYFA ÜNİVERSİTEMİZ YÖNETİM AKADEMİK BİRİMLER İDARİ BİRİMLER KÜTÜPHANE ÖĞRENCİ İŞLERİ İLETİŞİM ENGLISH
 
 
Yönergeler
  Akademik Performans Değerlendirme Yönergesi (PDF)
  Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi (PDF)
  Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi Bölümü Eğitim-Öğretim ve İşleyiş Yönergesi (PDF)
  Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları/Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Değişimi Yönergesi (PDF)
  Aynı Lisans Diploma Programları Arasında Çift Ana Dal ve Yan Dal Yapılmasına İlişkin Yönerge (PDF)
  Bağıl Değerlendirme Yönergesi (PDF)
  Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Eğitim - Öğretim ve İşleyiş Yönergesi (PDF)
  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi (PDF)
  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi (PDF)
  Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Uygulama Yönergesi (PDF)
  Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi (PDF)
  Bilimsel Dergiler Yönergesi (PDF)
  Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Kapsamında Proje Yürütme Kurulu Oluşturma ve Çalışma Yönergesi (PDF)
  Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programına İlişkin Hayvancılık Sektör Meclisi Oluşturma ve Çalışma Yönergesi (PDF)
  Bucak Sağlık Yüksekokulu Uygulama Derslere İlişkin Yönerge (PDF)
  Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu İş Başında Eğitim Yönergesi (PDF)
  Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulama ve Staj Yönergesi (PDF)
  Çift Diploma Önlisans ve Lisans Yönergesi (PDF)
  Danışma Kurulları Yönergesi (PDF)
  Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtımında Uygulanacak Usul ve Esasları ile Döner Sermaye İşletmesi Çalışa Yönergesi (PDF)
  Diploma, Diploma Eki, Mezuniyet Belgesi ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge (PDF)
  Eğitim Bilimleri Tez Yazım Kılavuzu (PDF)
  Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi (2016-2017) (PDF)
  Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi (2016-2017) (PDF)
  Enformatik Bölümü Eğitim - Öğretim ve İşleyiş Yönergesi (PDF)
  Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi (PDF)
  Engelli Öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi (PDF)
  Etik Kurul Yönergesi Yönergesi (PDF)
  Fahri Akademik Payeler ve Toplumsal Katkı Ödülleri ile Akademik Törenler Yönergesi (PDF)
  Fen-Edebiyat Fakültesi Staj Yönergesi (PDF)
  Girişimsel Olmayan Etik Kurul Yönergesi (PDF)
  Güvenlik Amaçlı Kamera Sistemi İşleyiş Yönergesi (PDF)
  Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi (PDF)
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İsteğe Bağlı Staj Yönergesi (PDF)
  İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi (PDF)
  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi (PDF)
  Kalite Güvencesi Uygulama Yönergesi (PDF)
  Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi (PDF)
  Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi (PDF)
  Kriz Merkezi Yönergesi (PDF)
  Kütüphane Yönergesi (PDF)
  Konut Tahsis Yönergesi (PDF)
  Lisansüstü Eğitim-Öğretim Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi (PDF)
  Meslek Yüksekokulları İşyeri Uygulaması Eğitim Yönergesi (PDF)
  Meslek Yüksekokullari Koordinatörlüğü (MEYOK) Yönergesi (PDF)
  Meslek Yüksekokullari Staj Yönergesi (PDF)
  Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi (PDF)
  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi (PDF)
  Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi (PDF)
  Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Kurum İçi Yatay Geçiş Yönergesi (PDF)
  Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi (PDF)
  Öğle Yemeği Yardım Yönergesi (PDF)
  Öğrenci Konseyi Yönergesi (PDF)
  Öğrenci Toplulukları Yönergesi (PDF)
  Öğrenci Danışmalığı Yönergesi (PDF)
  Öğrenci Gezi Yönergesi (PDF)
  Öğrenci Sağlık Karnesi ve Öğrenci Tedavi Ödemeleri Yönergesi (PDF)
  Öğrenci ve Öğretim üyesi Farabi Değişim Programına İlişkin Yönergesi (PDF)
  Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönerge (PDF)
  Özel Öğrenci Yönergesi (PDF)
  Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi (PDF)
  Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Ofisi Yönergesi (PDF)
  Sağlık Bilimleri Fakültesi Uygulamalı Derslere İlişkin Yönerge (PDF)
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu (PDF)
  Sosyal Bilimler Enstitüsü Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi (PDF)
  Spor Alanları Yönergesi (PDF)
  Spor Birliği Yönergesi (PDF)
  Spor Yarışmaları Yönergesi (PDF)
  Taşınmazlara Ait Kiralama, İşletim Ve Denetim Yönergesi (PDF)
  Teknoloji Transfer Ofisi Yönergesi (PDF)
  Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Staj Yönergesi (PDF)
  Türk Dili Bölümü Eğitim - Öğretim ve İşleyiş Yönergesi (PDF)
  Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Yönergesi (PDF)
  Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi (PDF)
  Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Bilim Ve Sanat Ödül Yönergesi (PDF)
  Veteriner Fakültesi Staj Uygulama Yönergesi (PDF)
  Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabul Yönergesi (PDF)
  Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi (PDF)
  Yayın Komisyonu Ders Kitabı, Ders Notu ve Yardımcı Ders Kitabı Yayın Esasları Yönergesi (PDF)
  Yaz Okulu Yönergesi (PDF)
  Yemek Yürütme Kurulu ve Birim Yemek Yürütme Kurulları Yönergesi (PDF)
  Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge (PDF)

Usul ve Esaslar

  Açık Erişim ve Kurumsal Arşive İlişkin Usul ve Esaslar (PDF)
  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kamp Uygulama Esasları (PDF)
  Bir Yarıyılda İlk Yüzde On'a Giren Öğrencilerin Belirlenmesi ile ilgili Uygulama Esasları (PDF)
  Öğretim Elemanlarının Akademik Kıyafetlerine İlişkin Usul ve Esaslar
  MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nun Etkinlik Alanı Kullanım İstek ve İzin Formu ile Hizmet Sözleşmesi (RAR)
  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar (PDF)
  Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrencilerin 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Başvuru, Kabul ve Kayıt Esasları (PDF)
 
Facebook Twitter
Üniversitemiz
    Genel Bilgi
    Kalite Politikamız
    Misyonumuz & Vizyonumuz
    Değerlerimiz
    Teşkilat Şeması
    Basında Üniversitemiz
    Stratejik Plan
    Akademik Takvim
    Yönetmelikler
    Yönergeler
    Logo
    Tanıtım Filmi
    Tanıtım Kataloğu
    Fotoğraf Galerisi
    Ulaşım
    Bilgi Edinme
    Telefon Rehberi
    İletişim
 
  ARA
MAKU-TV   MAKU Sosyal Tesisler
MAKU-Android  
Erasmus+Sust-Eco-Project
 
 
 
 
author:İsmail ATICI, Can YASTIOĞLU, cyastioglu@mehmetakif.edu.tr, Gürkan GÖÇER, ggocer@mehmetakif.edu.tr, Hüseyin KARAOĞLU, hkaraoglu@mehmetakif.edu.tr publisher:İsmail ATICI, Can YASTIOĞLU, cyastioglu@mehmetakif.edu.tr, Gürkan GÖÇER, ggocer@mehmetakif.edu.tr, Hüseyin KARAOĞLU, hkaraoglu@mehmetakif.edu.tr, Tarık KABAK, tkabak@mehmetakif.edu.tr