Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İstilalden İstikbale
 
 
ANA SAYFA ÜNİVERSİTEMİZ YÖNETİM AKADEMİK BİRİMLER İDARİ BİRİMLER KÜTÜPHANE ÖĞRENCİ İŞLERİ İLETİŞİM ENGLISH
 
 
Değerlerimiz

YÖRE, BÖLGE VE ÜLKE SORUNLARINA DUYARLILIK
Gerçekleştirdiği eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği gözetmek,

KALKINMA YÖNELİMLİ BİLİMSEL ÜRETKENLİK
Yerelin ve bölgenin kalkınmasını ve ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve nicelikte bilimsel bilgi ve hizmet üretmek,

PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ
Üniversitemizin bilimsel bilgi ve hizmetlerinin üretilmesinde itici güç olan paydaşlarımızla sürekli işbirliği içerisinde olmak,

UYGULAMALI VE MESLEK EDİNDİREN EĞİTİM
Uygulamalı ve mesleki eğitimde öğrencilerin teknolojiyi kullanabilecek ve üretebilecek sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip öğrenciler yetiştirmek,

GELİŞİM ODAKLILIK
Kurumla ilgili her unsurun iyileştirilebilir ve geliştirilebilir olduğu bilincine sahip olmak,

İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE SAYGI
Her bir bireyin temel hak ve özgürlüklerini gözeten bir kurum kültürüne sahip olmak,

BİLİMSEL ETİK KURALLARA UYGUN HAREKET ETMEK
Yapılan bilimsel çalışmalarda evrensel kabul edilmiş etik kuralları öncelikli olarak gözetmek,

FIRSAT EŞİTLİĞİ
Akademik ve idari personel ile öğrencilerimize nitelikleri doğrultusunda eşit kaynak ve fırsatlar sağlamak,

DEMOKRATİKLİK
Katılımcı, farklı görüşlere saygılı ve hoşgörülü olmak.

 

 
Facebook Twitter
Üniversitemiz
    Genel Bilgi
    Kalite Politikamız
    Misyonumuz & Vizyonumuz
    Değerlerimiz
    Teşkilat Şeması
    Basında Üniversitemiz
    Statejik Plan
    Akademik Takvim
    Yönetmelikler
    Yönergeler
    Logo
    Tanıtım Filmi
    Tanıtım Katalogu
    Fotoğraf Galerisi
    Ulaşım
    Bilgi Edinme
    Telefon Rehberi
    İletişim
 
  ARA
MAKU-TV   MAKU Sosyal Tesisler
MAKU-Android  
Erasmus+Sust-Eco-Project
 
 
 
 
author:İsmail ATICI, Can YASTIOĞLU, cyastioglu@mehmetakif.edu.tr, Gürkan GÖÇER, ggocer@mehmetakif.edu.tr, Hüseyin KARAOĞLU, hkaraoglu@mehmetakif.edu.tr publisher:İsmail ATICI, Can YASTIOĞLU, cyastioglu@mehmetakif.edu.tr, Gürkan GÖÇER, ggocer@mehmetakif.edu.tr, Hüseyin KARAOĞLU, hkaraoglu@mehmetakif.edu.tr, Tarık KABAK, tkabak@mehmetakif.edu.tr