İdari Birimler

Genel Sekreterlik
Telefon: +90 248 213 10 40
+90 248 213 10 41
+90 248 213 10 43
Faks: +90 248 213 10 45
E-posta: gs@mehmetakif.edu.tr
Web: http://gs.mehmetakif.edu.tr
Adres: İstiklal Yerleşkesi 15100 BURDUR
Sosyal Medya Facebook | Twitter
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Telefon: +90 248 213 11 90
Faks: +90 248 213 11 91
E-posta: oidb@mehmetakif.edu.tr
Web: http://oidb.mehmetakif.edu.tr
Adres: İstiklal Yerleşkesi 15100 BURDUR
Sosyal Medya Facebook | Twitter
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Telefon: +90 248 213 12 50
Faks: +90 248 213 12 51
E-posta: bidb@mehmetakif.edu.tr
Web: http://bidb.mehmetakif.edu.tr
Adres: İstiklal Yerleşkesi 15100 BURDUR
Sosyal Medya Facebook | Twitter
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Telefon: +90 248 213 12 80
Faks: +90 248 213 12 85
E-posta: dosim@mehmetakif.edu.tr
Web: http://dosim.mehmetakif.edu.tr
Adres: İstiklal Yerleşkesi 15100 BURDUR
Sosyal Medya Facebook | Twitter
Hukuk Müşavirliği
Telefon: +90 248 213 12 72
Faks: +90 248 213 12 74
E-posta: hukuh@mehmetakif.edu.tr
Web: http://.mehmetakif.edu.tr
Adres: İstiklal Yerleşkesi 15100 BURDUR
Sosyal Medya Facebook | Twitter
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Telefon: +90 248 213 11 00
Faks: +90 248 213 11 01
E-posta: imdb@mehmetakif.edu.tr
Web: http://imdb.mehmetakif.edu.tr
Adres: İstiklal Yerleşkesi 15100 BURDUR
Sosyal Medya Facebook | Twitter
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Telefon: +90 248 213 44 50
Faks: +90 248 213 44 64
E-posta: kutuphane@mehmetakif.edu.tr
Web: http://kutuphane.mehmetakif.edu.tr
Adres: İstiklal Yerleşkesi 15100 BURDUR
Sosyal Medya Facebook | Twitter
Personel Daire Başkanlığı
Telefon: +90 248 213 10 82
+90 248 213 10 83
Faks: +90 248 213 10 92
E-posta: pdb@mehmetakif.edu.tr
Web: http://pdb.mehmetakif.edu.tr
Adres: İstiklal Yerleşkesi 15100 BURDUR
Sosyal Medya Facebook | Twitter
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Telefon: +90 248 213 43 52
Faks: +90 248 213 43 51
E-posta: sksdb@mehmetakif.edu.tr
Web: http://sksdb.mehmetakif.edu.tr
Adres: İstiklal Yerleşkesi 15100 BURDUR
Sosyal Medya Facebook | Twitter
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Telefon: +90 248 213 10 66
Faks: +90 248 213 10 64
E-posta: sgdb@mehmetakif.edu.tr
Web: http://sgdb.mehmetakif.edu.tr
Adres: İstiklal Yerleşkesi 15100 BURDUR
Sosyal Medya Facebook | Twitter
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Telefon: +90 248 213 11 40-
+90 248 213 11 41
Faks: +90 248 213 11 80
E-posta: yidb@mehmetakif.edu.tr
Web: http://yidb.mehmetakif.edu.tr
Adres: İstiklal Yerleşkesi 15100 BURDUR
Sosyal Medya Facebook | Twitter

Hızlı Erişim

  •   MAKÜ Android   ADIM Üni. Android